Welkom bij de website van Platform Oude Riet

Het Platform Oude Riet is een samenwerkingsverband van organisaties in het Groningse  Westerkwartier dat aandacht vraagt voor de kansen die het beekdal van de Oude Riet biedt aan natuur, recreatie, cultuurhistorie en toerisme. De rivier stroomt vanaf Trimunt langs Marum naar Enumatil, verdwijnt ten oosten van Zuidhorn gedeeltelijk in het landschap maar komt ten noorden van Noordhorn weer tevoorschijn. Via het Kommerzijlsterdiep mondt de rivier uit in het Reitdiep bij Lammerburen. 

Welke kansen dat zijn is te zien in Marumerlage, een nieuw natuurgebied dat de afgelopen jaren uitgroeide tot een van de mooiste van het Westerkwartier. Daar mag riviertje de Oude Riet sinds een paar jaar weer vrijelijk in en uitstromen. Schaatsers hebben het gebied al lang ontdekt, maar in andere jaargetijden zie je hier veel vogels, wat grazend vee en af en toe een ree. Een uitkijkpunt biedt de mogelijkheid om het landschap te overzien. 

Dit natuurgebied, dat je vanaf de snelweg bij Marum bijna niet kunt missen, is onderdeel van het stroomdal van de Oude Riet. Het verhaal van deze rivier reikt ver terug. 

Ooit stroomde de Lauwerszee via dit riviertje bij vloed diep het Westerkwartier binnen. Twee keer per etmaal kronkelde het zeewater tot net voorbij Boerakker en zette daar klei af. Daar ontmoetten zoet en zout water elkaar, want vanaf de Fries-Groningse grens spuide een hoogveenriviertje water op deze zeearm. Zo ontstond lang geleden het beekdal Oude Riet met zijn vele namen zoals Oude Diep, Oude Ae, Dwarsdiep, Matsloot, Zuidhorner Oostertocht en Kommerzijlsterdiep.  

Dit beekdal verandert snel. In opdracht van Provincie Groningen en Waterschap Noorderzijlvest gaan waterberging en natuurontwikkeling hier hand in hand. De Marumerlage ligt er al prachtig bij. Werkzaamheden bij Boerakker en de Dijkweg zijn bijna afgerond. Binnenkort start de herinrichting rond het Dwarsdiep. Straks mag de Oude Riet op verschillende plaatsen weer meanderen, bochten maken en sneller stromen. 

Als Platform streven we ernaar het verhaal van de Oude Riet in het zuidelijke en noordelijke Westerkwartier te vertellen.