Organisatie Platform Oude Riet

 

Doelen

Het ‘Platform Oude Riet’ streeft naar het vergroten van de bekendheid, zichtbaarheid en voorstelbaarheid van het Beekdallandschap van de rivier de Oude Riet door het Westerkwartier.

 

Platform Oude Riet streeft er naar haar doelen te bereiken door:

 • te pleiten voor behoud en herstel van de meer dan 100 Landschappelijke- en Cultuurhistorische onderwerpen: beken, dijken, oevers, houtsingels, (huis-)wierden, historische gebouwen en -kernen alsmede de unieke Inversierug in en langs het Beekdal van de Oude Riet
 • het bevorderen van de biodiversiteit in het Beekdal van de Oude Riet om daarmee de landschappelijke kwaliteiten te versterken en de belevenis en aantrekkingskracht te kunnen vergroten
 • het geven van lezingen en het organiseren van bijeenkomsten rond het thema Beekdal Oude Riet
 • het ontwikkelen van o.m. (lange afstands-) wandel en fietsroutes en excursies in- en door het Beekdal van de Oude Riet (zie Masterplan voor details).

 

Geledingen binnen het Platform Oude  Riet

 • Gemeente Westerkwartier
 • Staatsbosbeheer
 • Laagveenproject ‘Groeningen’, stad Groningen
 • Samenwerkende Historische Verenigingen Westerkwartier
 • Stichting Kwartiermakers Westerkwartier
 • Agrarisch Collectief West
 • LTO Westerkwartier
 • Stichting Behoud Rietdal Noordhorn
 • Stichting Vrienden van Noordhorn
 • Vereniging Groninger Dorpen
 • Cultuurplatform Plack
 • Stichting NDCE [Natuur, Duurzaamheids- en Cultuureducatie, agenda lid]