U kunt zich nu opgeven voor ons congres op 10 december a.s. Zie de knop Congres

Uitkijkpuntenroute Oude Riet een stap dichter bij
dankzij nieuwe subsidie! 

 

De regio Groningen Assen (RGA) heeft een bijdrage van € 25.000 beschikbaar gesteld voor het project Oude Riet. Daarmee kunnen we in Polder de Dijken een nieuwe uitkijkpunt realiseren.  Via een wandel- en fietsroute langs diverse uitkijkpunten krijgt de bezoeker een goed beeld van de inbedding van de Oude Riet in het landschap. Rivier en landschap zijn van bovenaf immers een stuk beter te overzien.

Er zijn in het gebied al diverse uitkijkpunten aanwezig: 

* in de Marumerlage ligt al enige jaren uitkijktoren de Stins, vernoemd naar de stinswier voor de oude kerk in Marum. Je hebt er een prachtig uitzicht over het hele gebied tot pakweg Balktil. 

* een tweede uitkijktoren staat aan het Nuismerpad alias de Lietsweg, net voor de brug over de Oude Riet/Dwarsdiep  

* nu hopen we met deze subsidie van de RGA een derde uitzichtpunt te kunnen realiseren, namelijk in Polder de Dijken. Daar ontstaat dit najaar een verbinding tussen het Wolddiep, de nu al vogelrijke plas aan de oostkant van dit diep en de nieuw ingerichte waterbergingsgebieden aan de oostkant van de weg naar Sebaldeburen. 

Ook voor de Driepolders liggen er plannen om een uitkijkpunt te realiseren. Wellicht kan dit ook nog aangevuld worden met een uitkijkpunt bij Den Horn om een mooie route te realiseren.

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier/Groeningen

De uitkijkpuntenroute Oude Riet past binnen andere projecten in het gebied zoals de Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier. Dit project zorgt voor waterberging en natuurontwikkeling. Daarnaast is het opgenomen in het uitvoeringsprogramma Groeningen (de laagveengordel om de stad Groningen heen, die vanaf het Westerkwartier via Noord-Drenthe naar Midden-Groningen loopt).