Programma Netwerkconferentie:

´De Oude Riet in het Westerkwartier: 

Een beekdal met potentie´ 

 

Locatie:
Best Western Hotel, Friesestraatweg 13, Aduard.

 

13.00 uur inloop - Vertoning film Oude Riet op beeldscherm of doek

  1.  13.30 uur
     a.     Opening door de Dagvoorzitter, Myra Eeken-Hermans.
     b.     Intro door een Wethouder van de gemeente Westerkwartier 
     c.      Welkomstwoord door de Groningse Gedeputeerde Mirjam Wulfse. Dit in een kort filmfragment. 

 

2.  13.45 uur : De potentie van een stroomdallandschap

* ‘De waarde van een landschap als afdruk van de geschiedenis. Hoe de Oude Riet de gemeente Westerkwartier smoel kan geven', door Fokko Bosker, auteur van meer dan tien boeken over wandelen in (Noord) Nederland. In al zijn boeken gaat het om de beleving en waardering van historie, water, natuur en landschap.

 

‘Groeningen en de Oude Riet – het dallandschap Oude Riet als westelijk deel van Groeningen´. Door Drs. Willem Foorthuis, Lector Duurzaam Ondernemen aan de Hanzehogeschool Groningen.

 

3. Pauze 14.30 uur pauze

 

4. 15.00 uur - 15.45

a. Natuurontwikkeling en inclusieve landbouw langs de Oude Riet – toelichting ; door Nico Boele, Staatsbosbeheer

b. Waterberging langs de Oude Riet en kansen voor natuur en recreatie, Ernstjan Cornelius van Prolander / projectleider en secretaris Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier

c. Cultuurhistorie / Beleving : De Oude Riet in zeven verhalen : parels, keurmerk, verbinding. Door Joost Eskes, Platform Oude Riet

 

5. In gesprek: hoe zetten we de Oude Riet op de kaart?

Gesprek in twee ronden  / groepen wisselen ; inbreng en ideeën.

a. 15.45 uur -16.15 uur ; in gesprek over de Oude Riet n.a.v. natuur en landbouw
b. 16.15 uur-16.45 duur : in gesprek over de Oude Riet n.a.v. kansen cultuurhistorie.

              

  1. 16.45 uur – 17.00 Conclusies
  2. Vrolijke uitsmijter Plack
  3. Nazit in Café de Oude Riet tot uiterlijk 18.00 uur.

Oudere berichten op deze site

Fokko Bosker is een van de sprekers tijdens ons congres!

Al meer dan tien boeken schreef de Fries-Groningse schrijver en oud-journalist Fokko Bosker over wandelen in Noord Nederland, zoals 'Langs het Koningspad' (langs het Koningsdiep), het 'Vallei- en Eempad' (de Gelderse vallei en Eem) en het landschap tussen de Friese landweer en waterlinie. Ook schreef Bosker over wandelen in de kop van Drenthe ('Langs de mooiste diepjes in de kop van Drenthe') en langs de Hondsrug. Steeds gaat het bij hem om de beleving van historie, water, natuur en landschap. 

Wat maakt andere rivierdalen en gebieden zo aantrekkelijk? Welke kansen liggen er voor de Oude Riet? Hoe maken we de Oude Riet net zo aantrekkelijk voor recreatie en toerisme als Linde, Koningsdiep of Ruiten Aa? 

Fokke Bosker geeft zijn mening in een lezing met als titel

'De waarde van een landschap als afdruk van de geschiedenis. Hoe de Oude Riet de gemeente Westerkwartier smoel kan geven'

Congres eerherstel Oude Riet in Aduard 22 april jl.

In een mooi interview in het Dagblad van het Noorden gaf Koos Vos, hierboven gefotografeerd, als een van de initiatiefnemers van het Platform Oude Riet, een overzicht van de doelen van dit Platform en van het congres.

Vos: ,,Het is onze droom om vanaf Trimunt een doorgaande toeristische route langs uitkijkpunten te maken tot aan Electra. Op ons initiatief en met steun van de regio Groningen Assen komt er straks een uitkijkpunt bij polder De Dijken – Bakkerom. Daar springen we als burgerinitiatief bij.’’ En het interview gaat verder : De Oude Riet ,, ... moet weer zichtbaar worden in het landschap, ... Het stroomdal is op veel plekken te zien ..., maar daar zijn nog een geoefend oog en behoorlijk wat historische landschapskennis voor nodig. Toch kan het waardevolle stroomdal de vergelijking met de populaire landschappen rond de Ruiten Aa (Westerwolde) en de Drentsche Aa in de toekomst met verve doorstaan, zegt voorzitter Koos Vos van het platform Oude Riet."

'De achterstand lijkt groot maar wij zijn nog maar een paar maanden bezig'

,,De Hunze en de Lauwers zijn ook nog wel bekend bij het publiek, maar van de Oude Riet hebben weinig mensen gehoord. Die liep van Marum bij Trimunt tot Aduard, en stroomde daarna via Noordhorn en Kommerzijl noordwaarts om bij Electra in het Reitdiep uit te komen. Het was de levensader van dit gebied, de bindende factor. De eerste bewoners trokken langs de oevers van de Oude Riet het Westerkwartier in.’’ Volgens Vos is voor de Oude Riet eenzelfde status haalbaar als de Drentsche Aa. ,,De achterstand lijkt groot, maar in Drenthe zijn ze in 1970 begonnen en wij zijn nog maar een paar jaar bezig.’’

Fietsroutes

Het Platform heeft al enkele toeristische fiets/wandeltochten gerealiseerd in dit ten onrechte 'vergeten' dal. Ze sluiten aan op landelijke lange afstandsroutes. ,,Natte verbindingen komen er zeker ook, als het aan de werkgroep ligt. Net als als vroeger toen er nog een loskade tussen Marum en Noordwijk was, en turfschepen tot vlakbij de Coendersborch in Nuis konden komen."  

Citaten zijn overgenomen van Dagblad van het Noorden, 15 september 2021