Het verslag van ons congres over de Oude Riet dat plaats vond op 22 april '22 is op 25 oktober jl. uitgekomen. Een kleine oplage is in druk verschenen. De pdf is hieronder te vinden. 

Boek Oude Riet Def
PDF – 5,3 MB 418 downloads

Op 22 april 2022 vond een middagcongres plaats te Aduard over het beekdallandschap Oude Riet. Er waren zo'n 65 mensen aanwezig. Om te waarborgen dat zoveel mogelijk inbreng is vastgelegd hebben we in dit congresboek voor de volgende opbouw gekozen: 

 

een samenvatting op hoofdlijnen van het congres.

Tekst van de toespraken en/of interviews met de sprekers en diverse anderen 

Een (korte) samenvatting van de groepsdiscussies 

 

Een historische terugblik van de Oude Riet met speciale aandacht voor het brongebied van de Oude Riet. Auteur is Geert Hadders die de afgelopen jaren talloze artikelen en boeken schreef over de geschiedenis van het zuidelijk Westerkwartier. 

 

Hieronder een van de werkgroepen van het congres aan de slag.

 

 

De overhandiging aan wethouder Nederveen.  

Oudere berichten op deze site

Voorjaar '22

 

Fokko Bosker was een van de sprekers tijdens ons congres!

Al meer dan tien boeken schreef de Fries-Groningse schrijver en oud-journalist Fokko Bosker over wandelen in Noord Nederland, zoals 'Langs het Koningspad' (langs het Koningsdiep), het 'Vallei- en Eempad' (de Gelderse vallei en Eem) en het landschap tussen de Friese landweer en waterlinie. Ook schreef Bosker over wandelen in de kop van Drenthe ('Langs de mooiste diepjes in de kop van Drenthe') en langs de Hondsrug. Steeds gaat het bij hem om de beleving van historie, water, natuur en landschap. 

Wat maakt andere rivierdalen en gebieden zo aantrekkelijk? Welke kansen liggen er voor de Oude Riet? Hoe maken we de Oude Riet net zo aantrekkelijk voor recreatie en toerisme als Linde, Koningsdiep of Ruiten Aa? 

Fokke Bosker geeft zijn mening in een lezing met als titel

'De waarde van een landschap als afdruk van de geschiedenis. Hoe de Oude Riet de gemeente Westerkwartier smoel kan geven'

Congres eerherstel Oude Riet in Aduard 22 april jl.

In een mooi interview in het Dagblad van het Noorden gaf Koos Vos, hierboven gefotografeerd, als een van de initiatiefnemers van het Platform Oude Riet, een overzicht van de doelen van dit Platform en van het congres.

Vos: ,,Het is onze droom om vanaf Trimunt een doorgaande toeristische route langs uitkijkpunten te maken tot aan Electra. Op ons initiatief en met steun van de regio Groningen Assen komt er straks een uitkijkpunt bij polder De Dijken – Bakkerom. Daar springen we als burgerinitiatief bij.’’ En het interview gaat verder : De Oude Riet ,, ... moet weer zichtbaar worden in het landschap, ... Het stroomdal is op veel plekken te zien ..., maar daar zijn nog een geoefend oog en behoorlijk wat historische landschapskennis voor nodig. Toch kan het waardevolle stroomdal de vergelijking met de populaire landschappen rond de Ruiten Aa (Westerwolde) en de Drentsche Aa in de toekomst met verve doorstaan, zegt voorzitter Koos Vos van het platform Oude Riet."

'De achterstand lijkt groot maar wij zijn nog maar een paar maanden bezig'

,,De Hunze en de Lauwers zijn ook nog wel bekend bij het publiek, maar van de Oude Riet hebben weinig mensen gehoord. Die liep van Marum bij Trimunt tot Aduard, en stroomde daarna via Noordhorn en Kommerzijl noordwaarts om bij Electra in het Reitdiep uit te komen. Het was de levensader van dit gebied, de bindende factor. De eerste bewoners trokken langs de oevers van de Oude Riet het Westerkwartier in.’’ Volgens Vos is voor de Oude Riet eenzelfde status haalbaar als de Drentsche Aa. ,,De achterstand lijkt groot, maar in Drenthe zijn ze in 1970 begonnen en wij zijn nog maar een paar jaar bezig.’’

Fietsroutes

Het Platform heeft al enkele toeristische fiets/wandeltochten gerealiseerd in dit ten onrechte 'vergeten' dal. Ze sluiten aan op landelijke lange afstandsroutes. ,,Natte verbindingen komen er zeker ook, als het aan de werkgroep ligt. Net als als vroeger toen er nog een loskade tussen Marum en Noordwijk was, en turfschepen tot vlakbij de Coendersborch in Nuis konden komen."  

Citaten zijn overgenomen van Dagblad van het Noorden, 15 september 2021